Kolektor Hadžići-Resnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvažniji ekološki projekat općine Hadžići, izgradnja fekalnog kolektora Hadžići – Resnik ukupne dužine 8.246 metara i u 2016. godini odvija se prema zacrtanom planu. Do sada je izgrađeno 5.500 metara.


- Naše preduzeće je u novoj građevinskoj sezoni krenulo nešto bržim tempom izvoditi radove na glavnim, velikim projektima kakav je izgradnja fekalnog kolektora Hadžići-Resnik. Tempo je brži jer smo se dodatno opremili sa potrebnim građevinskim mašinama, ali isto tako i iskustvom. Do sada smo izgradili 5.500 metara kolektora, a radovi se trenutno izvode na potezu od Resnika prema centru Pazarića. Uporedo sa izgradnjom fekalnog kolektora radimo i na rekonstrukciji vodovodne mreže u Pazariću. Ovom prilikom bih zamolio građane Pazarića za razumijevanje i strpljenje dok se radovi ne završe, a mi ćemo učiniti sve da posao obavimo kvalitetno i brzo, kazao je direktor JKP "Komunalac" Hadžići .

 

Broj stanovnika naselja koja gravitiraju kolektoru i koji će biti priključeni na ovaj objekat je 8.637. Kolektor će sakupiti sve sanitarno-fekalne otpadne vode iz gravitirajućih naselja, koji danas svoje otpadne vode ispuštaju u rijeku Zujevinu

Kontakt

JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići
Ul. Žunovačka br. 4.
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
+387 33 420 346
+387 33 420 192