OBAVIJEST

Broj: 2250- II-05/20 Hadžići, 

22.06.2020. godine 
                                O B A V J E Š T E NJ E
 Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed obilnih kišnih padavina došlo do zamućenja izvorišta i da se vode za piće ne koristi bez predhodnog prokuhavanja do normalizovanja stanja. O svim narednim mjerama koje će se preduzimati do normalizacije stanja, korisnici usluga će biti informisani putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja. Informacije se mogu dobiti na kontakt telefon 033/420-346 
               U P R A V A JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI  

Kontakt

JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići
Ul. Žunovačka br. 4.
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
+387 33 420 346
+387 33 420 192