Sajnice

 Radnici JKP “Komunalac” Hadžići proteklog vikenda asfaltirali su put u naselju Sajnice dug 665 metara, MZ Grivići. Širina kolovozne trake iznosi tri metra sa pripadajućim bankinama i ivičnjacima. Riješena je i odvodnja oborinskih voda. Na ovoj dionici prethodno je ugrađena kanalizaciona mreža te rekonstruisan vodovod. Radove je finansirala Općina Hadžići.

 

  

U centralnom dijelu Hadžića

U centralnom dijelu Hadžića, ulica Hadželi do broja 159 počela je gradnja parka. Prethodno je ovaj teren pripremljen a ruševne šupe su uklonjene. Projektom je predviđeno uređenje zelene površine, izgradnja staza, sadnja cvijeća i žive ograde kao i postavljanje klupa. Stanarima ove zgrade je riješeno i pitanje grijanja priključenjem na sistem Toplana. 

 

Radovi na izgradnji vodovodne mreže u ulici Brezovačka, naselje Trzno

Radnici Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Hadžići izvode radove na izgradnji vodovodne mreže u ulici Brezovačka, naselje Trzno. Za pet porodica među kojima je i desetoročlana porodica Sulejmana Zećirija, konačno su stvoreni uslovi za priključak na gradski vodovodni sistem.
- Već duži niz godina porodice naselja Trzno u ulici Brezovačka na putu prema Igmanu su pitku vodu dobijale putem cisterni. Jednostavno, nisu bili stvoreni uslovi da se priključe na gradski vodovodni sistem. Danas smo i taj problem riješili. Ugradili smo hidropak sistem i izgradili 200 metara novog vodovodnog sistema, kazao je direktor Komunalca .
Projekat finansira Općina Hadžići.

Prvi metri asfalta u novoj građevinskoj sezoni

Prvi metri asfalta u novoj građevinskoj sezoni na području općine Hadžići, gradit će se u MZ Grivići i to u naseljima Čomori i Sajnice. U naselju Čomori asfaltirat će se 190 metara puta. Širina kolovozne trake iznosi tri metra sa pripadajućim bankinama, ivičnjacima i odvodnjom oborinskih voda. U naselju Sajnice asfaltirat će se 665 metara puta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže. Izvođač radova na oba projekta je JKP "Komunalac" Hadžići, a finansijer Općina Hadžići.

 

Kontakt

JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići
Ul. Žunovačka br. 4.
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
+387 33 420 346
+387 33 420 192