Plan integriteta

 Plan integriteta                                                                                                                                  Preuzmi

Asfaltiran put u Kahrimanima

U Mjesnoj zajednici Pazarić, naselje Kahrimani, asfaltiran je put ukupne dužine 800 metara. Širina asfaltne kolovozne trake iznosi tri metara sa obostranim bankinama 0,5 metara. Prethodno je u trup puta položen novi vodovodni sistem i glavni fekalni kolektor za naselje Pazarić. Izvođač radova je JKP "Komunalac" Hadžići, a finansijer Općina Hadžići.

 

View the embedded image gallery online at:
http://jkpkomunalac.ba/index.php/novosti#sigFreeId54818510b2

MGallery by Sofitel Tarčin

Radnici JKP "Komunalac" Hadžići počeli su asfaltirati dionicu puta od Kazine Bare prema hotelu MGallery by Sofitel Tarčin dugu 1,2 kilometra. Širina asfaltne kolovozne trake iznosi šest metara. Prethodno je u trup puta postavljena kanalizaciona i vodovodna mreža. Radove, koji će biti okončani u subotu, finansira Općina Hadžići. Izgradnja luksuznog resorta MGallery by Sofitel u Tarčinu ide planiranom dinamikom . U toku su radovi na hotelu vrijednom 18 miliona KM te na vanjskoj infrastrukturi, dok su vile već završene. Otvorenje resorta očekuje se do kraja 2017. godine. Resort – smješten na 85 hiljada kvadratnih metara u prirodnoj oazi u Tarčinu nudit će 55 hotelskih soba i devet vila sa baštama, otvoreni bar u borovoj šumi, igralište za djecu, ekskluzivni wellness & fitness centar sa bazenom, sadržaje za rekreaciju i sport na otvorenom kao i konferencijske kapacitete namijenjene poslovnoj klijenteli.

 

View the embedded image gallery online at:
http://jkpkomunalac.ba/index.php/novosti#sigFreeIdc79e93e095

Higijenski servis

U zadnjih nekoliko dana Internet i društvene mreže preplavile su šokantne slike zlostavljanja pasa i njihovog držanja u neuslovnim prostorima što je povezano sa Higijenskim servisom za prihvat agresivnih pasa lutalica Žunovnica. 
Tim povodom inspektorski tim Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 7. septembra 2016. godine izvršio je inspekcijski nadzor nad radom i uslovima pod kojim se drže psi lutalice u prostorijama Higijenskog servisa Žunovnica kojim upravlja JKP "Komunalac" Hadžići.

- Na licu mjesta sa fotografijama uz dostavljenu prijavu evidentirano je NESLAGANJE upravo na fotografiji koja po predmetnoj prijavi ukazuje da psi borave u nehigijenskim uslovima sa enormnim količinama izmeta. Fotografija iz predmetne prijave neodgovara niti jednom prostoru koji se nalazi u objektu Žunovnica. Zatečena su dva uposlenika Servisa koja vode brigu o psima u smislu čišćenja prostorija, hranjenja i pojenja. Utvrđeno je da se psima daju dovoljne količine pitke vode i hrane koja ispunjava sve standarde. Objekat se čisti i dezinficira jedanput dnevno, u jutarnjim satima.Higijenski uslovi nisu zabrinjavajući. Veterinarsku zaštitu pasa u objektu osigurava Veterinsarska stanica "VET" d.o.o i JKP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, stoji između ostalog u izvještaju kantonalnih inspektora Selmira Velića i Damira Bašića.

-U Higijenskom servisu Žunovnica kojim upravlja JKP "Komunalac" Hadžići trenutno se nalazi 110 pasa o kojima dnevno vode brigu dva uposlenika. Dva puta se dnevno održava higijena. U jutarnjim satima pranje prostorija, a u večernjim dezinfekcija. Hrana koja se daje psima je visokog kvaliteta i raznolika je. Voda je sa gradskog vodovoda. Redovno im se pruža veterinarska usluga. Zbrinjavanje i uklanjanje agresivnih i bolesnih pasa sa hadžićkih ulica vrši se po nalogu Komunalnog inspektora. Zato se koristi zakonom propisana oprema, kazao je direktor JKP Komunalac.

- Zločin je lažno optužiti. Očito je da kod nas i u svijetu postoje ljudi spremni da na najbrutalniji način potvore i slažu i tako bace ljagu na sve građane Hadžića. Kantonalni inspektori i krim inspektori koji su jučer boravili u Higijenskom servisu u Žunovnici su se izvinili. Od ovih koji podmeću lažne fotografije ne očekujemo ništa. Njima je potrebna stručna pomoć psihijatra. Dobili smo e-mailove od zabrinutih građana Srbije za uslove u kojima borave psi u servisu. U posljednje vrijeme nama ništa dobro nije došlo iz Srbije te ćemo tako tretirati i ovaj slučaj. Zabrinuti su i u Londonu. Međutim, ja sam odgovoran građanima Hadžića. Odgovoran sam za sigurnost naše djece. Nastavit ćemo sa uklanjanjem agresivnih pasa lutalica sa naših ulica, a sa životinjama ćemo postupati onako kako to zakon nalaže , istakao je Općinski načelnik Hamdo Ejubović.

 

Općinsko vijeće Hadžići je usvojilo Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i agresivnim psima luatlicama na području općine Hadžići.Odlukom se, između ostalog, predviđa da izgubljene pse, napuštene pse i mačke, kao i agresivne pse lutalice skupljaju ovlaštena lica JKP "Komunalac" Hadžići, čiji je osnivač Općina. U tu svrhu je i registrovan Higijenski servis Žunovnica. Općina Hadžići je za potrebe servisa ustupila prostorije u objektima koje je dobila na privremeno korištenje u kasarni Žunovnica. Troškove zbrinjavanja životinja u Higijenskom servisu snose vlasnici životinja, a ako ne postoji vlasnik troškovi se obezbjeđuju iz budžetskih sredstava Općine Hadžići.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://jkpkomunalac.ba/index.php/novosti#sigFreeId4cc26cc038

Kontakt

JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići
Ul. Žunovačka br. 4.
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
+387 33 420 346
+387 33 420 192