Broj:    3103-II-05/20

Hadžići, 13.08.2020.godine

                    O B A V J E Š T E NJ E

 

U skladu sa članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo Br. 14/16 ) i članom 68. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda ( Sl. Novine Kantona Sarajevo br.22/16 ), obavještavaju se korisnici vodovoda:

        

           “MIŠEVIĆI”  DA ĆE DANA 14.08.2020. GODINE,U PERIODU OD 08:00 h DO 16,00 h         

DOLAZITI DO POVREMENOG PREKIDA VODOSNABDIJEVANJA,

ZBOG IZVOĐENJA RADOVA NA PUMPNOM POSTROJENJU.

                  

 

                                                                            

                                                               JKP “Komunalac” d.o.o. Hadžići

Hadžići, 15.07.2020. godine

Broj: 2699-II-05/20

                   O B A V I J E S T

 

U skladu sa članom 18. Zakona o komunalnim djelatnostima( “Sl. NovineKantona Sarajevo” br. 14/16) ičlanom 68. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu 

I odvođenje otpadnih i atmosferskih  voda (“Sl. NovineKantona Sarajevo” br. 22/16 ):

  

OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI VODOVODA

“Krupa” Hadžići

 

u ulici Hadželi,

na potezu od raskrsnice kod mosta( butik „Enchante“/bivša slastičarna „Harisa“) do objekta „BEGEX“ u ZPC „Zujevina“

 

DA ĆE DANA 16.07.2020. godine U PERIODU   1200 - 1400 h

DOĆI DO PREKIDA U VODOSNABDIJEVANJU

ZBOG IZVOĐENJA RADOVA NA VODOVODNIM INSTALACIJAMA

UPRAVA PREDUZEĆA

 Broj: 2419-II-05-1/20

Hadžići, 07.07.2020. godine

   

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Danac“ Miševići, da je voda higijenski ispravna i da se može koristiti za piće.

 

O svim promjenama stanja vodosnabdijevanja i kvaliteta vode za piće, informacije će biti objavljene putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i putem obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

 

UPRAVA PREDUZEĆA

 

 

Broj: 2554-II-05/20                                            

Hadžići, 06.07.2020.g.

                

OBAVIJEST

 

OBAVJEŠTAVA SE STANOVNIŠTVO ULICE XII HERCEGOVAČKE BRIGADE DA ĆE SE, ZBOG IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE, REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE I SAOBRAĆAJNICE

 

U PERIODU OD 07.07.2020. GODINE DO OKONČANJA RADOVA u vremenu od 07:30h do 16:00 h

 

vršiti privremena izmjena režima saobraćaja Sa zabranom saobraćaja za motorna vozila, U SKLADU SA RJEŠENJEM MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO broj 04-23-6865 KZ od 16.06.2020. godine.

 

RADOVI ĆE SE IZVODITI U ULICI XII HERCEGOVAČKE BRIGADE, NA DIONICI most vihrica – POTPUTNJAK –IGRALIŠTE, U DUŽINI cca 500m.

 

PREPORUČUJE SE STANOVNIŠTVU DA, UKOLIKO NAMJERAVA KORISTITI PREVOZNA I DRUGA MOTORNA SREDSTVA ISTE BLAGOVREMENO IZMJESTI NA LOKACIJU KOJA NIJE OBUHVAĆENA PLANIRANIM RADOVIMA I DA KORISTI ALTERNATIVNI PUT GAROVCI - ULICA XII HERCEGOVAČKE BRIGADE.

 

UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 2250-II-05-1/20

Hadžići, 02.07.2020. godine

  

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je voda higijenski ispravna i da se može koristiti za piće.

 

O svim promjenama stanja vodosnabdijevanja i kvaliteta vode za piće, informacije će biti objavljene putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i putem obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

 

 

 

                                                                                                     U P R A V A   JKP„KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI

Broj: 2415-II-05/20                                                                                                                                          

Hadžići, 01.07.2020. godine

O B A V I J E S T

 

U skladu sa članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo Br. 14/16 ) i članom 68. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda ( Sl. Novine Kantona Sarajevo br.22/16 ), obavještavaju se korisnici vodovoda:

„BJELOTINE“ naselje UŠIVAK

DA ĆE DANA 02.07.2020. GODINE

UPERIODU OD 08:00 h DO 12,00 h

BITI OBUSTAVLJENA ISPORUKA VODE, ZBOG IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU VODOVODNIH OBJEKATA

 

 

UPRAVA PREDUZEĆA

Broj: 2419- II-05/20

Hadžići, 01.07.2020. godine

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Danac“ Miševići, da je usljed problema na dovodnom cjevovodudošlo do zamućenja vode i da se voda ne koristi za piće.

Do završetka radova na održavanju vodovodnih objekata i obezbjeđivanju higijenski ispravne vode doći će do prekida u vodosnabdijevanju, molimo vas za razumijevanje.

O svim narednim mjerama koje će se preduzimati do normalizacije stanja,korisnici usluga će biti informisani putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

Za potrebe dopreme vode za piće cisternom od strane JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, kao i druge informacije potrebno je nazvati dežurnu službu Preduzeća na telefon 033/420-346.

 

Broj: 2250- II-05/20

Hadžići, 22.06.2020. godine

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed obilnih kišnih padavina došlo do zamućenja izvorišta i da se vode za piće ne koristi bez predhodnog prokuhavanja do normalizovanja stanja.

 

O svim narednim mjerama koje će se preduzimati do normalizacije stanja, korisnici usluga će biti informisani putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

 

 

Informacije se mogu dobiti na kontakt telefon 033/420-346

 

 

 

 

Kontakt

JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići
Ul. Žunovačka br. 4.
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
+387 33 420 346
+387 33 420 192