Luke-Osenik

Radnici preduzeća "Komunalac" Hadžići asfaltirali su put Luke-Osenik ukupne dužine 1100 metara. Širina asfaltne kolovozne trake iznosi tri metra sa pripadajućim bankinama i odvodnjom oborinskih voda putem betonskih rigola. Na ovaj način asfaltnom putnom komunikacijom povezane su mjesne zajednice Osenik i Luke. Radove je finansirala Općina Hadžići.