Broj:    3175-II-04/21

Hadžići, 30.07.2021.godine

                                     O B A V J E Š T E NJ E

 

U SKLADU SA ČLANOM 31. ZAKONA O VODAMA ( SL. NOVINE KANTONA SARAJEVO BR.18/10) I ČLANOM 8. UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA SNABDIJEVANJE VODOM ZA PIĆE, OBRADU I ODVOĐENJE OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA ( SL. NOVINE KANTONA SARAJEVO BR. 22/16 ), OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI SA VODOVODNIH SISTEMA KOJIMA UPRAVLJA JKP “KOMUNALAC” D.O.O. HADŽIĆI,

- DA JE ZBOG HIDROLOŠKI NEPOVOLJNOG PERIODA I SMANJENJA KAPACITETA IZVORIŠTA DOŠLO DO UGROŽAVANJA VODOSNABDIJEVANJA TE JE NEOPHODNO VODU ZA PIĆE KORISTITI NAMJENSKI I RACIONALNO. ZABRANJUJE SE SVAKO ZALIJEVANJE BAŠTA, VOĆNJAKA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA, PRANJE AUTOMOBILA, DVORIŠTA, TEPIHA, PUNJENJE BAZENA I SLIČNO.

 

-ZBOG KORISNIKA KOJI SE NE BUDU PRIDRŽAVALI NAVODA IZ OVOG OBAVJEŠTENJA JKP ”KOMUNALAC” D.O.O. HADŽIĆI ĆE BITI PRIMORAN PRIMJENITI ZAKONOM PREDVIĐENE MJERE.

                            

 

 

   UPRAVA PREDUZEĆA

                            

 

 

Kontakt

JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići
Ul. Žunovačka br. 4.
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
+387 33 420 346
+387 33 420 192