Broj: 2288-II-05-1/19

Hadžići, 20.05.2019. godine

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je voda higijenski ispravna i da se može koristiti za piće.

 

O svim promjenama stanja vodosnabdijevanja i kvaliteta vode za piće, informacije će biti objavljene putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i putem obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

 

                                                                                           

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              U P R A V A

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI

Kontakt

JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići
Ul. Žunovačka br. 4.
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
+387 33 420 346
+387 33 420 192