O nama

HISTORIJAT PREDUZEĆA

    Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Hadžići je osnovano Rješenjem Skupštine opštine Hadžići 1970 godine i kao takvo registrovano kod Privrednog suda Sarajevo pod brojem Fi 369/70 od 19.03.1970. godine.
    Osnove sadašnjeg Preduzeća datiraju iz 1959 godine, kada je formirana stambena zajednica Hadžići, čija je djelatnost bila snabdijevanje vodom TRZ-a i gradskog dijela Hadžića, održavanje čistoće i zelenila, odvoz smeća, pružanje zanatskih usluga i održavanje postojećeg stambenog fonda.
    U periodu od 1970 godine do početka rata dolazi do intenzivnije izgradnje komunalne infrastrukture i izgradnje Zanatsko uslužnog centra JKP “Komunalac” Hadžići, što omogućava pružanje kvalitetnijih usluga u ovoj djelatnosti. U tom periodu Preduzeće organizuje rad u četiri radne jedinice:
1. vodovod i kanalizacija,
2. odvoz smeća, čišćenje ulica, zimska služba,
3. održavanje zelenila,
4. zanatske usluge,
te prateće službe za opsluživanje radnih jedinica.

    U periodu od 1992-95 godine, Preduzeće je organizovano na slobodnoj teritoriji Općine Hadžići, kada je obavljalo djelatnosti proizvodnje i distribucije vode, odvoza smeća i zanatske usluge.
    Nakon prestanka ratnih dejstava i reintegracijom općine Hadžići, Preduzeće počinje sa radom u matičnom sjedištu, u Hadžićima. gdje je zatečen potpuno devastiran Zanatsko uslužni centar, otuđena imovina, devastirani vodovodni i kanalizacioni objekti.
    Uz pomoć humanitarnih organizacija i Kantona Sarajevo uspjelo se djelomično osposobiti vodovodne sisteme i obezbjediti snabdijevanje vodom većine stanovništva reintegrisanog područja.
    Na osnovu Odluke o usklađivanju i organizovanju Javnog komunalnog preduzeća, br. 01-023-344/96, izvršena je registracija preduzeća kod Višeg suda u Sarajevu pod brojem VF/I-3494/96. Novim zakonskim propisima, odnosno Članom 2. Zakona o javnim preduzećina u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH” broj 8/05) je definirano da javno preduzeće jeste preduzeće (pravno lice upisano u sudski registar kao privredno društvo, odnosno javno preduzeće definirano kao takvo posebnim propisom) koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa. U skladu sa Odlukom o usklađivanju statusa JKP “Komunalac” Hadžići sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH broj:01.01.2-8514/05 od 22.11.2005. godine, Rješenjem o upisu promjena podataka o subjektu upisa u sudski registar broj:UF/I-2626/05 od 19.04.2006. godine Općinskog Suda u Sarajevu, Preduzeće prilagođava status i mijenja naziv u JKP “Komunalac”d.o.o. Hadžići.