Asfaltiran put u Kahrimanima

U Mjesnoj zajednici Pazarić, naselje Kahrimani, asfaltiran je put ukupne dužine 800 metara. Širina asfaltne kolovozne trake iznosi tri metara sa obostranim bankinama 0,5 metara. Prethodno je u trup puta položen novi vodovodni sistem i glavni fekalni kolektor za naselje Pazarić. Izvođač radova je JKP "Komunalac" Hadžići, a finansijer Općina Hadžići.