Projekat produbljenja i proširenja korita

Prema podacima Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Hadžići dvije su potencijalno opasne tačke na vodotoku potoka Bjelašnica koji protiče od Mehine Luke prema centru Tarčina. Opasne u smislu mogućih plavljenja prilikom velikih padavina. Iz tog razloga Općina Hadžići je pokrenula projekat produbljenja i proširenja korita ovog potoka u naselju Japalaci te u centru Tarčina.